Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: تفاهم نامه توسعه نیروی انسانی درحوزه علوم و فناوری های شناختی امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های علوم ، بهداشت،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی این معاونت درجهت تحقق اهداف مشترک خود برای تامین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و اثرگذار درحوزه علوم و فناوری های شناختی امضا شد.

مهمترین موضوعات مورد توجه در این تفاهم نامه اقدام مشترک برای اعزام دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان به دانشگاه های پیشرو بین المللی برای تحصیل دردوره دکتری دررشته های علوم و فناوری های شناختی، تامین فرصت های مطالعاتی دردانشگاه های ممتاز بین المللی برای دانشجویان دوره دکتری داخل به همراه حمایت ازایجاد دوره های مشترک دکتری دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی برترکشور و دانشگاه های پیشرو دنیا در رشته های علوم و فناوری های شناختی است.

همچنین همکاری در ارتقاء توانمندیهای علمی و فناورانه اساتید فعال در حوزه علوم و فناوریهای شناختی و توسعه همکاری های بین رشته ‎ای اعضای هیئت علمی شاغل در این حوزه و حوزه های مرتبط از طریق تامین فرصت مطالعاتی برای اساتید در دانشگاه های پیشرو داخلی و بین المللی از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

مسوولیت اجرای این تفاهم نامه برعهده وزارتخانه های مذکور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی است که به منظور اجرای دقیق این تفاهم نامه کارگروه مشترکی از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران گروه های آموزش و پژوهش ستاد تشکیل شده است.

بودجه سالانه لازم برای اجرای این تفاهم نامه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختیار ستاد قرار خواهد گرفت.

خبرهای تصویری