Skip to content

نیروی انسانی پژوهشگر: معرفی دانشجویان بورسیه داخل تا مهرماه

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم با بیان اینکه بورسیه های دانشجویی داخل تا اواخر مهرماه به دانشگاهها معرفی می شوند، گفت: اکثر دانشگاهها نیاز به بورس داخل خود را مشخص و ارسال کردند و تا آخر خرداد سهمیه ها اعلام و تا مهرماه به دانشگاهها معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری در سی و نهمین نشست معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در کردستان افزود: سعی می شود با هماهنگی های لازم با اداره کل بورس وزارت علوم بورسیه ها را تا اواخر مهرماه به دانشگاههای متقاضی معرفی کنیم.

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم با اشاره به پرونده های جذب اعضای هیئت علمی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آماری که در هفته گذشته از پرونده های ارسالی داشته ایم ۴۰۰ پرونده در سیستم ما موجود است که با توجه به فصل تابستان سعی می شود با برنامه ریزی فشرده این ۴۰۰ پرونده را تا اواخر تیرماه بررسی کنیم.

وی افزود: یکی از مهم ترین اهداف هیئت اجرایی وزارت علوم که وزیر علوم نیز بر آن بسیار تأکید دارد، جذب اعضای هیئت علمی مومن، متعهد و با تخصص است که ما باید تلاش کنیم زمینه ورود آنها را فراهم کنیم بنابراین باید در فرآیند جذب دقت لازم شود که اینگونه افراد در اولویت قرار بگیرند.

جذب ۵ هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی تا پایان برنامه پنجم توسعه

عامری اضافه کرد: ۹۰ تا ۹۲ درصد دانشگاهها نیاز و اطلاعات خود را در بخش اعضای هیئت علمی ارسال کرده اند که براساس آمار ۶ هزار و ۴۰۰ نفر از سوی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم اعلام نیاز شده و پیش بینی ما این است که در پایان برنامه پنجم توسعه حداقل باید ۵ هزار و ۵۰۰ نفر عضو هیئت علمی جذب شود.

وی با اشاره به مهلت یک هفته ای به دانشگاههای کشور برای تکمیل اطلاعات خود در خصوص اعلام نیاز جذب اعضای هیئت علمی گفت: دانشگاهها باید اطلاعات خود را تا اواخر خردادماه ارسال کنند، متقاضیان می توانند با تکمیل اطلاعات خود در پورتال مربوطه این اطلاعات را در آن قرار دهند و سوابق خودشان را وارد می کنند.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم همچنین با اشاره به تکمیل پورتال دفتر ارزیابی برای نیاز هیئت علمی و دانشیاری بورسیه ها افزود: در این بخش نیز باید دانشگاهها در خصوص تکمیل پورتال دفتر ارزیابی برای نیاز هیئت علمی و دانشیاری بورسیه ها همکاری لازم را انجام دهند.

وی در مورد طرح سربازی اعضای هیئت علمی نیز گفت: نیازهای زیادی از دانشگاههای مختلف در این خصوص به ما اعلام می شود که ما متأسفانه نمی توانیم پاسخگوی همه آنها باشیم در سال ۸۴ سهمیه طرح سربازی ۱۷۰ نفر بود که با پیگیری های انجام شده در حال حاضر ۴۰۰ نفر سهمیه وجود دارد.

خبرهای تصویری