Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: ابلاغ آیین نامه دوره آموزشی پست دکتری در پزشکی توسط وزارت بهداشت

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، تخصصی و بهداشت جزئیات دوره آموزشی پست دکتری را در علوم پایه پزشکی تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین اسدی در جمع خبرنگاران در وزارت بهداشت افزود: دوره پست دکتری برای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تعریف شده و منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نخواهد شد.

وی یادآور شد: این دوره برای توسعه علمی کشور و دانشگاههای علوم پزشکی تدوین شده و اساتید که دارای پشتوانه تحقیقاتی هستند می توانند از اعضای هیئت علمی دیگر به جای کارآموزان خود با تعریف یک پروژه تحقیقاتی مشترک بهره گیرند. هر دو عضو هیئت علمی می توانند در پایان طرح تحقیقاتی خود از نتایج آن بهره ببرند.

دکتر اسدی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است و ما در انتظار ارائه طرح های تحقیقاتی و تعریف دوره برای اعضای هیئت علمی متقاضی هستیم.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، تخصصی و بهداشت اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی مربوطه می تواند متولی طرح را تعیین کند و بر اساس طرح تحقیقاتی مورد نیاز خود تعداد دانشجویان و اساتید را معین کند.

خبرهای تصویری