Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سومین دوره، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) برای سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ می پذیرد. دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۲۹ مرکز تحقیقاتی خود دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد که جزئیات نام اساتید به همراه ایده پژوهشی مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده است. داوطلبان می توانند با تماس با مراکز و اساتید راهنمای مورد نظر از شرایط اختصاصی مراکز اطلاع یابند و از تمایل خود برای گذراندن دوره در حیطه پژوهشی مربوط به آن مرکز و استاد راهنمای پیشنهادی خود اطمینان حاصل کنند. پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوری طبق آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) صورت خواهد گرفت. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد ماه سال ۹۱ با مراجعه به سایت http://etr.tums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و اسکن مدارک مورد نیاز اقدام کنند. پس از پایان مدت ثبت نام، اسامی افراد واجد شرایط برای شرکت در مصاحبه از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرهای تصویری