Skip to content

نیروی انسانی پژوهش: معرفی ۱۷ مرکز تحقیقاتی برگزار کننده دوره دکتری تخصصی پژوهشی

شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ۱۷ مرکز تحقیقاتی را به عنوان موسسات برگزار کننده دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعتباربخشی موسسات برگزار کننده این دوره ۱۷ مرکز تحقیقاتی که حداقل ۵۰ مقاله ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی ISI و PUBMED را طی دو سال گذشته به چاپ رسانده بودند به عنوان موسسات برگزار کننده دوره دکتری تخصصی پژوهشی معرفی شدند.

مراکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم، گوارش و کبد، ایمنولوژی، آسم و آلرژی، علوم دارویی، چشم پزشکی، نانوفناوری پزشکی، قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری، علوم اعصاب، غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از جمله این مراکز هستند.

همچنین مراکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی، سل و بیماریهای ریوی، ریزفناوری دارویی، بیوتکنولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مراکز تحقیقاتی شیمی دارویی و گیاهی، گوارش و کبد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیگر مراکزی هستند که دوره دکتری تخصصی پژوهشی را می توانند برگزار کنند.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است. هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.

این افراد با نوآوری در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقای سلامت گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها و احیای روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه های جهان دانش برمی دارند.

این دوره شامل دو مرحله “دوره عالی پژوهش” (M Phil یا Master of Philosophy) و “دکتری تخصصی پژوهشی” (Ph.D by Research) است.

خبرهای تصویری