Skip to content

همایشهای پژوهشی: همایش ایده های نو در پرستاری و مامایی برگزار می شود

همایش کشوری ایده های نو در پرستاری و مامایی با رویکردهای نوین آموزشی تیرماه در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش کشوری با عنوان “ایده های نو در پرستاری و مامایی: چشم انداز هزاره سوم” در روزهای ۲۴ تا ۲۶ تیرماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار خواهد شد.

موضوعاتی از جمله نظریه پردازی در پرستاری و مامایی، مدلهای مراقبتی در پرستاری و مامایی و رویکردهای نوین آموزشی و تحقیقاتی در پرستاری و مامایی در این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

همچنین رویکردهای نوین مدیریتی در پرستاری و مامایی و پرستاری و مامایی مبتنی بر شواهد، جامعه محوری در این دو رشته و نقش مذهب، اخلاق و قانون در پرستاری و مامایی در این همایش سه روزه بررسی می شود.

توریسم پزشکی، کاربرد طب مکمل، کاربرد کامپیوتر، کاربرد نانوتکنولوژی در رشته های پرستاری و مامایی به همراه کاربرد مهندسی پزشکی و جایگاه و مسئولیتهای نوین حرفه ای پرستاری و مامایی نیز سایر موضوعاتی است که در این همایش مطرح خواهند شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها