Skip to content

همایشهای پژوهشی: پژوهشگاه ابن سینا ۵۶ کنفرانس علمی برگزار می‌کند

پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی “ابن سینا” در سال ۸۸ بیش از ۵۶ کنفرانس علمی دوره ای و کارگاه آموزشی دارای امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی و در زمینه بیوتکنولوژی پزشکی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از کنفرانسهای علمی در زمینه های سنتز پپتید و ایجاد تغییر در آن، استفاده از نانوذرات مغناطیسی در تشخیص سرطان به کمک تصویربرداری MRI، تخلیص پروتئین با استفاده از ذرات مغناطیسی، به دست آوردن اسپرم از مرد نابارور و کلونینگ برگزار می شود.

در این کنفرانسها ابتدا مطالب به صورت تئوری ارائه شده سپس با حضور اساتید مربوطه جلسه بحث و پرسش و پاسخ صورت می گیرد.

این پژوهشگاه در زمینه غدد تولید مثل، ژنتیک تولید مثل، عفونتهای تولید مثل، ایمونولوژی تولید مثل و مسائل اخلاقی و حقوقی تولید مثل فعالیت می کند.

گروههای پژوهشی یازده ‌گانه این پژوهشکده ها با داشتن ۱۸ تنوع تخصصی در زمینه های علوم زیستی، بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی و بالینی و در تعامل با یکدیگر، زمینه انجام فعالیتهای علمی – آموزشی بسیاری را فراهم کرده است.

خبرهای تصویری