Skip to content

همایشهای پژوهشی: یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی برگزار می شود.

یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با عنوان رهبری آموزش در علوم پزشکی ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

این همایش همزمان با هفته معلم در سطح دانشگاههای علوم پزشکی برگزار خواهد شد و در این دوره به موضوع رهبری آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی توجه شده است. به منظور سهیم کردن کلیه دانشگاه ها و مشارکت حداکثری آنها در برنامه های علمی همایش، دبیرخانه دائمی همایشها در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت راه اندازی شد.

محورهای اصلی همایش در این دوره، مدلهای رهبری در آموزش علوم پزشکی، نقشها و مهارتهای رهبران آموزش علوم پزشکی، نقش رهبری آموزشی در توسعه نظام سلامت، پاسخ گویی در آموزش علوم پزشکی، بهره وری آموزشی در علوم پزشکی، تعالی آموزشی در علوم پزشکی، آینده نگاری و آینده پژوهی در علوم پزشکی و رهبری در محیط آموزش علوم پزشکی است.

در یازدهمین دوره همایش آموزش علوم پزشکی بخش دانشجویی نیز وجود دارد که در این دوره محورهایی از جمله دانشجوی آینده، دانشجوی پاسخگو، یادگیری مادام العمر و دانشجو و تعالی آموزشی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

خبرهای تصویری