Skip to content

همکاریهای بین المللی: توسعه پروژه های مشترک علمی و پژوهشی بین ایران و عمان

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل آمادگی کشورمان برای گسترش همکاریهای دانشگاهی و پروژه های مشترک تحقیقاتی با کشور عمان و اجرای تفاهمات کمیته مشترک علمی و فناوری ۲ کشور را مورد تاکید قرار داد.
دکتر ارسلان قربانی، رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم در این دیدار به توانمندیها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و فناوری و کسب رتبه نخست منطقه ای کشورمان در تولید علم اشاره کرد.
وی تقویت همکاری های دانشگاهی و ایجاد ترافیک علمی را در بین کشورهای منطقه و جهان، زمینه ساز توسعه بیشتر همکاری ها در سایر زمینه ها قلمداد کرد و افزود: در حال حاضر به جز رژیم اشغالگر قدس، ترافیک علمی و دیپلماسی علم بین ایران و همه کشورهای جهان برقرار است.
در ادامه این دیدار دکتر الهنایی با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و چشمگیر بودن پیشرفت های علمی و تحقیقاتی کشورمان، مشترکات بسیار عمیق و ارزشمند بین دو کشور ایران و عمان را فرصتی مغتنم برای کشور همسایه و مسلمان عمان بر شمرد.
وی همچنین خواستار حمایت های علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران از پروژه های تحقیقاتی کشور عمان به ویژه در صنایع نفت و پتروشیمی، آفات گیاهی، جانوری و انسانی، تکنولوژی ساخت و تولید دستگاه های دیالیز، بیوتکنولوژی و کنترل حشرات شد.
مشارکت و همکاری متقابل بخش های تحقیقاتی دولتی و خصوصی دو کشور ایران و عمان از دیگر موارد مورد بحث در این دیدار بود.

خبرهای تصویری