Skip to content

همکاریهای بین المللی: راه‌اندازی اولین مرکز یونسکو در دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از موافقت اولیه برای راه اندازی اولین مرکز یونسکو در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد برقرار شده است.
دکتر محسن تفقدی با اعلام این خبر افزود: یونسکو یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل است که در ۵ بخش آموزشی، علوم‌طبیعی، علوم‌اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات اجتماعی فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه مقر یونسکو در پاریس است، افزود: هدف این سازمان، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی ملل مختلف است و بر این اساس از طریق همکاری‌های بین‌الملل برای ارتقاء صلح و امنیت در جهان کمک می‌کند.
دکتر تفقدی، مراکز وابسته به یونسکو و کرسی‌های یونسکو را از زیرمجموعه‌های این سازمان برشمرد و اظهار داشت: مراکز و کرسی‌هایی که از یونسکو در ایران وجود دارد، بسیار محدود و بیشتر در وزارتخانه‌های نیرو و علوم مستقر است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این که تاکنون سابقه و تجربه ایجاد چنین مرکزی در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت وجود نداشته است، اضافه کرد: به همت مدیریت گروه علوم و فنون نوین دانشکده پزشکی  و بدنبال موافقت دکتر سعید ابادی دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران، این اولین ارتباط با یونسکو در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت است که از سوی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد برقرار شده است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مرکز یونسکو باید چندین کشور حمایت خود را اعلام کنند، خاطرنشان کرد: در پی برگزاری اولین advanced school در ایران و مشهد از سوی دکتر غیور و دعوت از پروفسور ازی، رییس انجمن بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی و استاد ارشد دانشگاه Tufts آمریکا و مشاور یونسکو در همایش سندروم متابولیک، وی نسبت به هرگونه همکاری و حمایت اعلام آمادگی کرد.
دکتر تفقدی با اشاره به برگزاری اولین جلسه هماهنگی برای ایجاد مرکز یونسکو در علوم‌پزشکی مشهد و اخذ موافقت‌های اولیه، تأکید کرد: این یکی از افتخارات برای علوم‌پزشکی مشهد است که بتواند از نام و برند یونسکو در ارتباطات بین‌المللی خود استفاده کند و به این ترتیب با انجام مذاکرات اولیه، قرار شده با فعالیت در زمینه میکروارگانیسم‌ها در تغذیه انسانی، اولین مرکز یونسکو در وزارت بهداشت در دانشکده پزشکی مشهد راه‌اندازی شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در صورت تصویب این مرکز از سوی مجمع عمومی یونسکو که پروسه آن بطور معمول یک تا دو سال بطول می‌انجامد، توان برقراری ارتباطات بین‌الملل در تمامی زمینه‌ها در دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد افزایش می‌یابد و امکان گرفتن سفارش انجام فعالیت‌های پژوهشی مختلف در سطح دنیا فراهم و به این ترتیب علوم‌پزشکی مشهد به عنوان یک عضو همکار یونسکو در ارتقای صلح و امنیت جهانی شناخته می‌شود.

خبرهای تصویری