Skip to content

همکاریهای پژوهشی: ایران مقر شبکه بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام می شود.

مشاور وزیر علوم و دبیر اولین اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام با اعلام برگزاری اولین همایش زنان دانشمند مسلمان در بهمن ما سال جاری گفت: ایران مقر شبکه بین المللی زنان جهان اسلام خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیبه ماهروزاده در نشست خبری تاسیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام در محل وزارت علوم، افزود: همایش زنان دانشمند جهان اسلام ۷ و۸ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: ۵۷ کشور مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند که تنها در پنج کشور زنان از امکانات مطلوب رفاهی، اشتغال و آموزش برخوردارند.

مشاور وزیر علوم با اشاره به برگزاری اولین گردهمایی زنان دانشمند مسلمان در ایران، خاطرنشان کرد: از طریق تشکیل این مجمع به ارایه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات زنان خواهیم پرداخت. این سمینار صرفاً علمی نیست و ما می خواهیم شبکه ای از زنان دانشمند اسلامی تاسیس کنیم.

دکتر ماهروزاده با اشاره به داشتن نگرش فراگیر این سمینار عنوان کرد: هدف از برگزاری این همایش افزایش نقش زنان در جامعه، معرفی دستاوردهای زنان، ارتقای ارزشهای اسلامی میان زنان، ارتقای آگاهی زنان برای دستیابی به فرصتهای آموزشی و شغلی و اصلاح نگرش فرهنگی در جامعه اسلامی است.

وی پیامدهای مورد انتظار از همایش را تشکیل اولین مجمع عمومی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام، تصویب اساسنامه مقررات و ساختار مدیریتی شبکه، ارائه شیوه های پیگیری مصوبات در حوزه های مرتبط، تدوین راهبرد جهت دستیابی به اهداف و ایجاد سایت رایانه ای برای این شبکه نامید.

خبرهای تصویری