Skip to content

همکاریهای پژوهشی: تفاهم‏نامه همکاری میان وزارتخانه‏های علوم و بهداشت منعقد شد.

تفاهم ‏نامه همکاری میان وزارت علوم و وزارت بهداشت در اختتامیه نمایشگاه و جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری منعقد شد.
تفاهم‏نامه همکاری فی مابین دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی وزیر علوم و دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با سه محور منعقد شد.
براساس این تفاهم‏نامه قرار است پژوهشکده سلامت الکترونیک با همکاری وزارتخانه‏های علوم و بهداشت راه‏اندازی شود.
گفتنی است، ایجاد و توسعه مرکز رایانش زیستی و پژوهش در حوزه گیاهان دارویی از دیگر محورهای این تفاهم‏نامه بوده است.

خبرهای تصویری