Skip to content

همکاریهای پژوهشی: حضور اساتید خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از فراهم شدن زمینه حضور اساتید خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی داخل خبر داد و گفت: حضور اساتید خارجی یکی از مکانیسمهای تقویت دانشگاههای کشور و برقراری ارتباط دو جانبه میان دانشگاههای مختلف است.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: دعوت از اساتید خارج از کشور برای تدریس و تحقیق و استفاده از توان علمی آنها یکی از مکانیسمهای تقویت دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور است.

وی با اشاره به مزایای استفاده از اساتید خارجی در دانشگاههای داخل کشور یادآور شد: یکی از مزیتهای مهم این موضوع این است که در کوتاه ترین مدت تعداد بیشتری از دانشجویان از توانمندی علمی این افراد بهره مند می شوند.

دکتر حسن زاده افزود: اعضای هیئت علمی دانشگاههای داخل کشور نیز در تعامل با اساتید خارجی می توانند از توان علمی این افراد برای ارتقای علمی خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اساتید خارجی در مدت حضور خود در ایران علاوه بر آشنایی با وضعیت علمی کشور ما با فرهنگ و تمدن ایرانی نیز آشنا می شوند و در بازگشت به کشور خودشان مبلغان خوبی برای فرهنگ ایرانی خواهند بود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر بسیاری از این اساتید صاحب نام با وضعیت علمی ایران آشنا نیستند و زمانی که در کنگره های علمی بین المللی در ایران حضور می یابند، دیدگاه های آنها به طور کاملاً مثبت نسبت به ایران تغییر می کند و معتقد هستند که ایران کشوری با فرهنگ غنی و توانمندی های علمی بالا است.

خبرهای تصویری