Skip to content

همکاریهای پژوهشی: همکاری ایران و عمان در اجرای پروژه های تحقیقاتی

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از آغاز همکاریهای علمی و تحقیقاتی ایران و عمان خبر داد.

حسین رحیمی در مورد کمیته مشترک علم وفناوری ایران و عمان گفت: نزدیک به ۱۰ سال است که کمیته مشترک آموزش علمی میان ایران و عمان تشکیل شده است و محور عمده بحث بر روی همکاری های آموزشی و علمی و فناوری است.

وی ادامه داد: تا به حال در این کمیته تمرکز بر روی فعالیت های آموزشی مانند جذب دانشجو و یا تبادل اساتید بوده است که خوشبختانه نتایج خوبی داشته است و ما با دانشگاه سلطان قابوس ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده ایم.

رحیمی افزود: در سفر اخیر هیئت عمانی تاکید بر حوزه تحقیقات و تکنولوژی بود و مقدار زیادی پروژه تحقیقاتی و کاربردی را پیشنهاد داده ایم که با همکاری دو کشور انجام شود.

کمیته مشترک علم و فناوری ایران و عمان ظهر چهارشنبه در جلسه مشترکی با حضور دکتر حسین رحیمی رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و معاون وزیر آموزش عالی عمان برگزار شد.

خبرهای تصویری