Skip to content

همکاریهای پژوهشی: همکاری ایران و گرجستان برای تبادل استاد و دانشجو و طرح های تحقیقاتی

جمهوری اسلامی ایران و گرجستان در زمینه تبادل استاد و دانشجو و نیز همکاری های علمی و آموزشی، انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی، تبادل کتب و نشریات همکاری می کنند.

مجید صابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس با دیمیتری شاشکین وزیرآموزش و علوم  گرجستان دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار که با هدف توسعه روابط علمی و آموزشی دو کشور صورت پذیرفت، طرفین بر لزوم افزایش همکاری های علمی و آموزشی در عرصه های مختلف تاکید کردند.

تبادل استاد و دانشجو، همکاری های علمی و آموزشی، انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی، تبادل کتب و نشریات در زمینه های مختلف آموزشی و تحقیقاتی، تقویت جایگاه زبان فارسی در مدارس و دانشگاه های گرجستان و ارزیابی متقابل مدارک تحصیلی از جمله مسائلی بودند که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دراین دیدار شاشکین ضمن اشاره به ظرفیت های بالای دو کشور درهمکاری های علمی – آموزشی به تدوین برنامه ای در سیستم آموزشی گرجستان اشاره کرد که درآن تدریس زبان فارسی به عنوان یکی زبانهای انتخابی دانش آموزان برای یادگیری در مدارس خواهد بود. وی در این زمینه مساعدت سفارت را برای تدوین برنامه آموزشی و استاندارد سازی آموزشی خواستار شد.

صابر نیز در ادامه این دیدار ضمن تشریح آخرین وضعیت همکاریها و مناسبات فیمابین، بر ضرورت آغاز مرحله های نوینی از همکاریهای علمی- پژوهشی- آموزشی دوکشور تاکید کرد و درادامه آماری از توانمندیها و ظرفیت های علمی- پژوهشی و آموزشی کشورمان را ارائه کرد.

خبرهای تصویری