Skip to content

همکاریهای پژوهشی: همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سازمان انرژی اتمی برای تولید رادیو دارو

رییس دانشگاه صنعتی شریف از انجام اقدامات اولیه و توافق با سازمان انرژی اتمی ایران به منظور گسترش همکاری ها در زمینه تولید و توزیع رادیو دارو خبر داد.

دکتر رضا روستا آزاد همچنین به توافق دانشگاه صنعتی شریف با انجمن سازندگان تجهیزات پزشکی ایران به منظور انجام همکاری های مشترک اشاره کرد و گفت: براساس تفاهم نامه ای که به امضای طرفین خواهد رسید فعالیت های جدی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های پزشکی در دانشگاه صنعتی شریف آغاز خواهد شد.

وی افزود: به دنبال این تفاهم نامه درصدد هستیم نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی را در برج فناوری تخصصی پزشکی مستقر در دانشگاه دایر کنیم.

دکتر روستا آزاد درخصوص روند ایجاد برج های فناوری در دانشگاه صنعتی شریف نیز توضیح داد: برج های فناوری دانشگاه در مرحله طراحی قرار دارد و بیشترین مشکل ما در این زمینه، تامین منابع مالی برای احداث این برج هاست.

وی درعین حال از رایزنی مسوولان دانشگاه صنعتی شریف با نهادها و سازمان های مختلف به منظور اختصاص اعتباراتی برای احداث برج های فناوری این دانشگاه خبر داد.

دکتر روستا آزاد در مورد نوع کارآیی برج های فناوری تخصصی در دانشگاه اظهار داشت: این برج ها یک مدل برای فعالیت استادان، دانشجویان و دانش آموختگان برای کمک به رفع نیازهای اقتصادی و تقویت اقتصاد کشور با استفاده از دانش و فناوری محسوب می شوند.

به گفته رییس دانشگاه صنعتی شریف، برج های فناوری در حوزه های تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخت افزار و مهندسی پزشکی به فعالیت خواهند پرداخت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها