Skip to content

همکاریهای پژوهشی: گسترش ارتباط باموسسات پژوهشی جهان اسلام

قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تقویت پژوهشهای تقاضا محور و گسترش ارتباط با موسسات پژوهشی جهان اسلام را اولویتهای تعیین شده برای بند ۲۶ قانون برنامه بودجه ۸۸ اعلام کرد.

حسن قدسی پور در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: پس از تصویب آئین نامه بند ۲۶ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۸۸ باید سیاستها و اولویتهای آن نیز تدوین می شد از این رو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین جلسه کمیسیون دائمی خود که امروز برگزار شد این سیاستها و اولویتها را به عنوان پیشنهاد به اعضای کمیسیون ارائه کرد و قرار شد اعضا نظرات خود را ارائه دهند.

وی اظهار داشت: تسری سیاستهای کلی اصل ۴۴، آینده نگاری و آینده پژوهش در همه حوزه ها، تقویت پژوهشهای تقاضا محور و افزایش همکاری با موسسات پژوهشی و دانشگاههای جهان اسلام برخی سیاستهای تعیین شده برای آئین نامه اجرایی بند ۲۶ است.

قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اولویتهای تعیین شده گفت: علوم دینی و علوم انسانی، هنر، علوم پایه و علوم کاربردی نیز اولویتهای این آئین نامه به شمار می آیند. علوم کاربردی شامل ساخت و تولید، هوا و فضا، فناوری اطلاعات و حمل و نقل می شود.

وی اظهار داشت: آئین نامه اجرای بند ۲۶ قانون برنامه بودجه طی جلسات اخیر کمیسیون دائمی عالی علوم، تحقیقات و فناوری به پایان رسیده و پس از نهایی شدن باید به تصویب هیئت دولت نیز برسد.

بر اساس بند ۲۶ قانون برنامه بودجه ۸۸، کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کرده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کنند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

خبرهای تصویری