Skip to content

وبومتری: دانشگاههای کشور در زمینه ارتقای جایگاه وبومتریک خود سرمایه گذاری نمایند

معاون پژوهشی وزارت علوم با تایید جایگاه ضعیف دانشگاههای ایران در رده بندی وبومتریک گفت: روزآمد کردن سایت اساتید شرط ارتقاء یا تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی خواهد شد.
دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه رتبه دانشگاهها از منظر وبومتری گفت: یکی از معیارهای رتبه بندی دانشگاهها وبومتری است که در گردهمایی روسای پژوهشگاهها نیز وضعیت دانشگاهها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: دانشگاههای ما وب سایت به روزی ندارند و باید هزینه لازم در این زمینه صورت گیرد. خوشبختانه دانشگاههای کشور در زمینه وبومتری تلاشهایی را آغاز کرده اند.
معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: اساتید ملزم به روز کردن وب سایت های خود شده اند و باید مقالات خود را به روز در سایت دانشگاه قرار دهند.
وی تاکید کرد: در این زمینه بخشنامه هایی نیز تدوین می شود. به عنوان مثال یکی از شروط ارتقاء اساتید یا شرط تبدیل وضعیت آنها، داشتن وب سایت های به روز و ارائه مقالات در این وب سایت ها است.
از سوی دیگر دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد آخرین اخبار رتبه بندی دانشگاه ها از منظر وب سنجی بر اساس رتبه بندی ۹ ژوئیه ۲۰۰۷ سایبومتریکس اسپانیا گفت: از میان ۱۰ کشور برتر دنیا بر اساس شاخص وب، دانشگاه های ایالت متحده آمریکا ۵۳ درصد، دانشگاه های آلمان ۱۰ درصد، دانشگاه های کانادا ۸ درصد ، دانشگاه های انگلستان ۶ درصد ، دانشگاه ها هلند  ۴ درصد، دانشگاه های استرالیا و سوئد هر کدام ۳ درصد، سوئیس و نروژ هر کدام ۲ درصد و اتریش، ایتالیا، برزیل و ژاپن هر کدام ۱ درصد را به خود اختصاص داده اند. ۵ درصد باقیمانده نیز به سایر کشورها اختصاص دارد.
رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در مورد وضعیت کشورهای خاورمیانه در این رتبه بندی افزود: بسیاری از دانشگاه های کشور در این رتبه بندی در میان دانشگاه های خاورمیانه حضور دارند اما از نظر وب سنجی به ترتیب دانشگاه نفت و معدن ملک فهد، دانشگاه تهران، دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشگاه امارات عربی متحده، دانشگاه برزینت فلسطین، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه القدس اورشلیم، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه سلطان قابوس در عمان جزء ۱۰ دانشگاه اول هستند.
وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه ۱۲ خاورمیانه، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۱۳ و دانشگاه های علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی شیراز و امام صادق به ترتیب حایز رتبه های ۱۵ تا ۱۹ خاورمیانه هستند.
عضو اصلی رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام گفت: در حالیکه دانشگاه تهران رتبه دوم را در میان کشورهای خاورمیانه دارد، رتبه یک هزار و ۳۷۳ را در میان ۴ هزار دانشگاه جهان به دست آورده است.
وی هدف اصلی از این رتبه بندی را توجه و تعهد دانشگاه ها به نشر الکترونیکی عنوان کرد و گفت: رتبه بندی به صورت وب نیز مانند سایر رتبه بندی ها علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد دانشگاه های مطرح، اطلاعات گسترده ای را نیز در زمینه دانشگاه های کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد.
دکتر مهراد اظهار داشت: وب سنجی در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است اما از شاخص های به صورت وب در ارزیابی دانشگاهی کمتر استفاده می شود، این در حالی است که وب متغیرهای بیشتری را در راستای مأموریت دانشگاه ها منعکس می کند.
وی اضافه کرد: دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در ایران، استادان و پژوهشگران باید در وب حضور موثری داشته باشند و فعالیت های خود را جهت استفاده جامعه منعکس کنند.
رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی گفت: در صورتی که عملکرد به شکل وب یک دانشگاه یا موسسه پائین تر از سطح انتظار باشد، روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور باید در سیاست های خود بازنگری کنند و کیفیت نشر الکترونیک را به طور فزاینده ای ارتقاء دهند.

خبرهای تصویری