Skip to content

وزیر بهداشت:ضرورت حذف فاصله بین متخصصان علوم پایه و بالینی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از پژوهشکده ابن سینا در ۲۲ اسفند سال گذشته گفت : ایجاد فاصله بین متخصصان علوم پایه و بالینی خطر افت علمی مراکز پژوهشی را به همراه دارد.
دکتر کامران باقری لنکرانی ضمن تاکید بر لزوم همکاری توام متخصصین علوم پایه و بالینی گفت : فاصله بین این دو گروه تخصصی به بروز مشکلات زیادی از جمله افت علمی مراکز پژوهشی می انجامد که خوشبختانه پژوهشکده ابن سینا همواره به این امر توجه داشته است.
وی همچنین با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت حمایت از پروژه های تحقیقاتی در کشور در خصوص تربیت نیروی محقق بویژه رشته های پژشکی (عمومی) و داروسازی افزود : “باید امکان استفاده از این نیروها در مراکز تحقیقاتی فراهم شود”.

خبرهای تصویری