Skip to content

وزیر بهداشت: ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی از ایجاد پژوهشگاههای مشترک میان دانشگاهها و صنایع و توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی در ارتباط با صنعت و توسعه کمی و کیفی مراکز رشد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: برای رسیدن به اهداف چشم انداز ایران ۱۴۰۴ باید حوزه های پژوهشی را تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: ایجاد بورس های دانشگاهی در صنعت و اعطای گرانت های پژوهشی برای محققان از سوی صنعت می توانند به عنوان راهکارهای تقویت این ارتباط به کار رود.

وزیر بهداشت به لزوم تشکیل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: در صورتی که این صندوق مشترک با بخش خصوصی، تعاونی و دولتی ایجاد شود، سرمایه لازم برای پژوهش تامین می شود و پژوهش به سوی تولید انبوه حرکت می کند.

وی اظهار داشت: اعطای فرصت فعالیت به دانشجویان و محققان جوان در پژوهشکده های بین رشته ای از دیگر برنامه های وزارت بهداشت است در این راه استفاده دانشجویان از دوره های پسادکتری می تواند راهگشا باشد.

دکتر وحیددستجردی از اعطای گرانت به محققان دانشگاه های علوم پزشکی و استفاده از توان دانشگاه های مادر برای اعطای فرصت های مطالعاتی به اساتید جوان دانشگاههای کوچک را بخش دیگری از برنامه های وزارت بهداشت نام برد و افزود: در صورتی که حمایت های مالی و اعتباری مناسبی از پژوهش صورت گیرد ما می توانیم ۵ سال زودتر از سند چشم انداز به هدف توسعه و ارتقا به رتبه اول منطقه دست یابیم.

وی توسعه شاخص های اعتبار بخشی و پایش مراکز تحقیقاتی را از برنامه های وزارت بهداشت دانست و گفت: سیاستگذاری وزارتخانه در روند ارتقای پژوهش است و در این راه دانشگاههای علوم پزشکی باید ارتباط با صنعت را به عنوان یکی از اولویت ها دنبال کنند صنعت دارویی، غذایی و محیط زیست از جمله حیطه هایی هستند که دانشگاهها باید با صنعت ارتباط ویژه داشته باشند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: ارتباط دانشگاهها با صنعت در پژوهش های ماموریت مدار تعریف می شود و دانشگاهها می توانند پژوهش های کاربردی صنعت را پاسخ دهند.

وی پارک علم و فناوری را نیاز حوزه تحقیقات علوم پزشکی دانست و گفت: جای این پارک در حوزه تحقیقات پزشکی خالی است و برای این کار ابتدا باید با تشکیل شرکتهای دانشگاه و صنعت ارتباط این حوزه تقویت شود.

دکتر وحیددستجردی با اشاره به رشد تولید مقالات ایرانی در دو نمایه نامه بین المللی ISI و Scopus گفت: ۴۹ هزار مقاله ایرانی در نمایه Scopus و ۳۹ هزار مقاله در ISI در دهه اخیر به چاپ رسیده که رتبه ایران را در نمایه ISI به ۴۱ و در نمایه Scopus به ۲۱ رسانده است همچنین ۱۷ مجله از ۳۰ مجله ایرانی نمایه شده در ISI در حوزه علوم پزشکی هستند.

خبرهای تصویری