Skip to content

یافته های پژوهشی:مصرف شکلات خون را رقیق می کند.

در مطالعهای که در سال جاری توسط دانشگاه جانز هاپکینز به انجام رسید، مشخص گردید که ترکیبات flavanol موجود در شکلات از طریق منع تجمع پلاکتی، عملکردی مشابه آسپرین دارد و در بیماران دچار حملات قلبی سودمند است؛ هرچند به دلیل افزایش احتمال چاقی، ابتلا به دیابت و فساد دندانها مصرف روزانه شکلات به این بیماران توصیه نمیشود.

خبرهای تصویری