Skip to content

پارکهای علم و فناوری: پارک بزرگ علم و فناوری در پایتخت راه اندازی می شود.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: شهردار تهران تصمیم به راه اندازی پارک بزرگ علم و فناوری در پایتخت دارد که این امر نویدبخش تحقق جهان شهر دانش بنیان است.

دکتر بابک نگاهداری درهمایش شهرجهانی که با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی در سالن ایوان شمس برگزار شد؛ اظهار کرد: در چشم انداز ۱۴۰۴ تهران به عنوان یک جهان شهر فرهنگی و دانش بنیان ترسیم شده است.

دکتر نگاهداری افزود: اگر ما به دنبال تحقق این امر هستیم باید دو کار بزرگ را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: برای آنکه تهران، جهان شهر دانش بنیان باشد، باید دانشگاهیان پیشقراول تبدیل تهران به کلان شهر باشند.

وی با بیان اینکه از ۴۰۰ مقاله ارسال شده به همایش شهر جهانی، ۱۶۰مقاله در قالب چکیده مقالات به چاپ رسیده، گفت: نباید نتایج مطالعات و پژوهش ها تنها به این همایش محدود شود بلکه باید در مسیر تحقق عملی آن گام برداریم.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از تهیه پیش نویس نقشه جهان شهر تهران خبر داد و گفت: این پیش نویس، مجموعه ای از اهداف، راهبردها و اقدامات عملیاتی مشخص در حوزه های هفت گانه است.

دکتر نگاهداری با بیان اینکه نهادهای مختلف موظف به اجرای بندهای هفت گانه هستند، افزود: دانشگاهیان باید زیرساخت های دانش بنیان شدن شهر تهران را فراهم کنند.

وی افزود: با تصمیم شهردار تهران، قرار است پارک بزرگ علم و فناوری در شهر تهران راه اندازی شود که این امر نویدبخش تحقق جهان شهر دانش بنیان است.

وی ادامه داد: اهتمام جدی شهرداری در چهار سال اخیر تمرکز بر رویکرد فرهنگی اجتماعی است و امیدواریم از آنجا که شهردار تهران ۵۰ درصد از وقت خود را صرف این امر خواهد کرد، هویت و سبک ایرانی اسلامی توسط شهرداری با جدیت پیگیری شود.

وی تاکید کرد: در چشم انداز تبدیل شدن تهران به شهر اسلامی باید هویت اسلامی ایرانی نهادینه شود.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بیان کرد: تهران باید منادی معنویت و عدالت در مقوله دیپلماسی شهری و حضور در مجامع بین المللی باشد.

دکتر نگاهداری گفت: دیپلماسی شهری توسط شهرداری تهران دنبال می شود و شهرداری تهران به دنبال عضویت و حضور شهر تهران در مجامع جهانی، اجلاس ها و نشست های بین المللی است.

خبرهای تصویری