Skip to content

پارکهای علم و فناوری: پارک علم و فناوری خصوصی راه اندازی می شود.

مشاور معاون پژوهشی وزارت علوم، از مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی پارک های علم و فناوری خبر داد و گفت: در حال حاضر وزارتخانه در خصوص واگذاری مدیریت و تاسیس پارک های علم و فناوری خصوصی مطالعاتی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رشیدی در حاشیه نشست روسای پارک ها و مدیران مراکز رشد علم و فناوری کشور در بوشهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مراکز رشد و پارک های فناوری محتوای شرکت های خصوصی را دارند، افزود: بخش های خدمات دهنده و بستر ساز و مدیریتی در اختیار دولت است لذا باید به سمتی برویم تا بخش مدیریتی نیز به بخش غیردولتی واگذار شود و دولت ماموریت هدایت و رهبری پارک ها را برعهده داشته باشد.

وی ادامه داد: از این رو بررسی هایی در خصوص مشارکت بخش خصوصی برای راه اندازی پارک های علم و فناوری خصوصی در دستور کار قرار دارد که در این بررسی ها در خصوص مدیریت صد در صدی یک مرکز رشد و یا پارک فناوری به بخش خصوصی بررسی می شود.

مشاور معاون پژوهشی و فناوری در امور فناوری و تجاری سازی وزارت علوم در عین حال با بیان اینکه پارک های علم و فناوری خصوصی باید در شبکه فناوری و پژوهشی کشور قرار گیرند، خاطر نشان کرد: در پارکهای فناوری خصوصی از سوی پژوهشگران، دانشمندان و محققان که سرمایه کافی دارند اقدام به تاسیس مراکز رشد و یا پارک فناوری می شود و فعالیت هایی در جهت اهداف ملی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده مناسب در لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده در این لایحه می توانیم بخش خصوصی را در مدیریت فناوری و تولید محصولات فناورانه دخالت دهیم تا آنها بتوانند از صفر تا صد پروژه های علمی را پیگیری کنند.

دکتر رشیدی همچنین با اشاره به برنامه های وزارت علوم در هفته پژوهش خاطر نشان کرد: امسال بر خلاف سالهای گذشته به بخش فناوران توجه ویژه ای می شود به گونه ای که در روزهای مشخص از فناوران، مدیران فناور، پروژه های فناوری موفق و از واحدهای فناور برتر معرفی و تقدیر می شود.

خبرهای تصویری