Skip to content

پارکهای فناوری: پیش بینی استقرار ۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس

رییس پارک فناوری پردیس گفت: پیش بینی می شود که ۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس مستقر و این پارک به زودی به بزرگترین منطقه فناوری در میان کشورهای منطقه تبدیل شود.

مهندس مهدی صفاری نیا گفت: با تاکید دولت تدبیر و امید بر ارتقای علم و فناوری و مراکز دانش بنیان که نشانه این امر بودجه اختصاص یافته به حوزه های علمی و فناوری است، برنامه های اجرایی پارک پردیس سرعت گرفته و پیش بینی می شود این پارک در آینده قادر به استقرار ۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان باشد.

رییس پارک فناوری پردیس ادامه داد: همچنین احداث پارک فناوری سلامت توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احداث پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط این معاونت با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله برنامه های آتی پارک فناوری پردیس است.

وی گفت: پارک فناوری پردیس به عنوان محیط استقرار کارآفرینان و یکی از نهادهای اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال زایی عامل کلیدی برای موفقیت در توسعه اقتصادی کشور است.

مهندس صفاری نیا در پایان یادآور شد: هم اکنون اعضای خانواده پارک فناوری پردیس ۱۳۰ شرکت دانش بنیان است که با توجه به تاکید بر اشتغال، پیش بینی می شود، حضور شرکت های دانش بنیان در پارک فناوری پردیس رشد چشمگیری یابد.

خبرهای تصویری