Skip to content

پژوهانه: بهره مندی ۴ هزار دانشجوی دکتری از پژوهانه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تکمیل چرخه علم، فناوری و نوآوری به عنوان اولویتهای کاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نام برد و گفت: تاکنون ۴ هزار دانشجوی دکتری تخصصی از دو وزارتخانه بهداشت و علوم از اعتبار طرح پژوهانه برخوردار شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در دوازدهمین جشنواره ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به موقعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این دانشگاه باید نقش الگوی نوآورانه خود را پیش بگیرد و انتظار می رود که علاوه بر الگوسازی، مسیر پیشرفت را برای دیگران نیز ترسیم کند و در عین حال وارد عرصه رقابت بین المللی هم شود.

وی افزود: ما قائل به این هستیم که همه مراکز علمی رشد کنند اما به این قائل نیستیم که مراکز همه به یک اندازه رشد کنند بلکه دیگر مراکزی که ضعیف تر هستند هم باید تلاش کنند به مراکز پیشرفته نزدیک شوند.

دکتر سلطانخواه با تاکید بر حمایت از نخبگان به همراه مراکز نخبه پرور کشور از تشکیل شورای تعامل با دانشگاههای دارای استعدادهای برتر خبر داد و گفت: در این شورا برای دغدغه های نخبگان سیاستگذاری هایی متناسب به مسائل آنها صورت می گیرد.

وی افزود: حمایت از نشریات علمی – پژوهشی نیز در دستور کار معاونت علمی است و در این راستا از ۱۲۷ نشریه علمی – پژوهشی علوم پزشکی حمایت شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تدوین اسناد ستاد فناوریهای راهبردی اشاره کرد و گفت: از میان چهار ستاد فناوری راهبردی مرتبط با علوم پزشکی از جمله فناوری نانو، فناوری زیستی، سلول های بنیادی، گیاهان دارویی و طب سنتی دو سند راهبردی فناوری نانو و فناوری زیستی پیش از این تهیه شده بود و اسناد ستاد سلول های بنیادی و گیاهان دارویی نیز به کمیسیون علمی دولت ارائه شده است.

وی از بهره برداری دو طرح کلان ملی در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: این دو طرح از مجموعه ۱۱ طرح کلان ملی هستند که با همکاری وزارت بهداشت در حال تهیه است.

دکتر سلطانخواه، احیای کارگروه پژوهش و فناوری و نوآوری در استانها و تبدیل ایران به قطب گردشگری سلامت را از دیگر برنامه های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برشمرد.

خبرهای تصویری