Skip to content

پژوهشهای بالینی: اجباری شدن ثبت کارآزمایی‌های بالینی

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت از برنامه ریزی برای اجباری شدن ثبت کارآزمایی بالینی در کشور خبر داد.

دکتر مسعود سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: پس از تایید نهایی وزیر بهداشت،‌ بندی به مقررات چاپ مقالات در مجلات علمی – پژوهشی مبنی بر الزام محققان بر ثبت کارآزمایی بالینی پیش از چاپ مقاله اضافه می شود.

دکتر سلیمانی گفت: مجلات علمی – پژوهشی تحت نظارت کمیسیون نشریات در وزارت بهداشت فعالیت می کنند و در حال حاضر بندی تهیه شده که به مقررات اضافه می شود و محققان برای چاپ مقالات خود ملزم می شوند کارآزمایی بالینی مطالعه مورد نظر را به ثبت برسانند.

وی اضافه کرد: مهلت زمانی خاصی پس از تصویب این بند به محققان اعلام می شود تا بتوانند نسبت به ثبت کارآزمایی بالینی خود اقدام کنند.

دکتر سلیمانی یادآور شد: این بند مورد تایید وزیر بهداشت است که البته پس از نظرخواهی از هیئت های تحریریه مجلات اجباری می شود و خوشبختانه ناشران مجلات علمی – پژوهشی علوم پزشکی هم اهمیت این کار را درک می کنند.

وی گفت: سعی شده که به محققان نیز اطلاع رسانی لازم انجام گیرد و به همه دانشگاهها نیز اعلام شده است.

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت به تازگی کار خود را آغاز کرده است و با توجه به اینکه این مرکز دارای دو بخش به زبان فارسی و انگلیسی است برای فارسی زبانها نیز دسترسی به کارآزمایی راحتتر خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم تاسیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در کشور گفت: دلیل اهمیت ثبت کارآزمایی بالینی این است که پس از  ثبت کارآزمایی اطلاعات آن در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

دکتر سلیمانی یادآور شد: کارآزمایی های بالینی مطالعاتی هستند که بر روی انسان انجام می گیرند و معمولاً‌ در این کارآزمایی یک دارو، ‌روش جراحی و ‌روش تشخیصی روی انسان امتحان می شود تا بهتر بودن آن نسبت به دارو روش جراحی و یا روش تشخیصی قبلی مشاهده شود.

وی اضافه کرد: این اهمیت از آن جهت است که اگر دارویی که امتحان شد و بهتر نبود باید مردم از آن مطلع باشند. البته اگر دارو عملکرد بهتری هم داشت باید دانست که این موضوع بار مالی دارد. به همین دلیل کارآزمایی بالینی از ساختار قوی نسبت به سایر تحقیقات پزشکی برخوردار است و باید در جایی که در دسترس عموم قرار دارد منتشر شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها