Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: ساختاری شدن کمیته های تحقیقات دانشجویی به ضرر دانشجویان است

سرپرست دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ساختاری شدن کمیته های تحقیقات دانشجویی موجب ایجاد وابستگی و رخوت در آنها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، دکتر محمد مهدی گلمکانی عصر امروز در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: هرگونه سرمایه گذاری و حمایت برای رشد تحقیقات دانشجویی با توجه به توانمندهای دانشجویان موثر است.

وی ادامه داد: ساختاری شدن کمیته ها موجب ایجاد وابستگی و رخوت در آنها می شود، بنابراین توانمند سازی و هماهنگ ساختن کمیته ها در راستای تقویت قابلیت مدیریت پژوهشی، جذب منابع مالی و بودجه گیری توسط این کمیته ها از وظایف دانشگاه‌ها در قبال این کمیته هاست.

دکتر گلمکانی افزود: گسترش فرهنگ تحقیقات در بین دانشجویان از جمله اهداف اصلی کمیته های تحقیقات دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

وی تشکیل شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور با هدف مشارکت نمایندگان کمیته های تحقیقات دانشجویی در مدیریت کلان پژوهش را از جمله این برنامه ها اعلام کرد.

دکتر گلمکانی گفت: تمرین پژوهش در سطوح بالاتر و برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های بین دانشگاهی و منطقه ای در پاسخ به نیازهای روزافزون دانشجویان در بخش پژوهش از دیگر اهداف تشکیل این شبکه هاست.

وی آمادگی وزارت بهداشت در راستای حمایت ویژه از شبکه های تحقیقات دانشجویی به منظور تشکیل نشستهای ویژه با محوریت نوآوری، ایده های نو و نوآوری پژوهشی را اعلام کرد.

دکتر گلمکانی گفت: عدم تبیین کامل اهداف و ماموریت‌های کمیته های تحقیقات دانشجویی از سوی مسئولان دانشگاه‌ها از جمله مشکلات فراروی کمیته های تحقیقات دانشجویی است.

خبرهای تصویری