Skip to content

پژوهشهای بالینی: برنامه وزارت بهداشت برای تولید ۸۰ قلم دارو

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از اعلام ۸۰ قلم دارو برای سفارش به پژوهشگران ایرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۰۰ پژوهشگر در کشور آمادگی خود را برای تولیدات داخلی در راستای طرح خودکفایی ملی اعلام کرده اند.

دکتر مصطفی قانعی افزود: در حال حاضر ۱۶ قلم دارو در راستای طرح خودکفایی دارویی به مرحله عقد قرارداد رسیده اند و مراحل پایانی خود را طی می کنند.

وی یادآور شد: در آذر ماه نیز ۸۰ قلم دارو را به محققان اعلام می کنیم و برنامه این است که اگر این ۸۰ دارو داوطلب برای تولید پیدا کند در یک نشست مشترک فرآیند تولید آنها مشخص شود.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: البته تاکنون ۲۰۰ پژوهشگر اعلام آمادگی کرده اند که در راستای طرح خودکفایی ملی در تولید دارو می توانند مشارکت کنند.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: با به نتیجه رسیدن تحقیقات در راستای طرح خودکفایی ملی در تولید دارو تا ۵ سال آینده حددود ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

رح خودکفایی دارویی کشور طرح مشترکی بر اساس اولویتهای تعریف شده در حوزه سلامت است که میان وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد. ورود به فناوری داروهای منوکلونال آنتی بادی ها، داروهای نوترکیب، داروهای گیاهی و تجهیزات بسیار پیشرفته پزشکی از مهمترین این اولویتها است.

خبرهای تصویری