Skip to content

پژوهشهای بالینی: ثبت تمام مطالعات کارآزمایی بالینی در حوزه علوم پزشکی الزامی است.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد: تمام مطالعات کارآزمایی بالینی پس از اخذ مجوز کمیته‌های اخلاق شورای پژوهشی دانشگاهها باید در پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی ایران ثبت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مقررات وزارت بهداشت، کارآزمایی‌های جدید باید پس از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و تایید کمیته‌ اخلاق پزشکی و قبل از ورود اولین بیمار یا شرکت کننده ثبت شوند.

همچنین کارآزمایی‌هایی که در سالهای قبل به تصویب رسیده‌اند نیز در هر مرحله‌ای از اجرا باید توسط محقق اصلی و یا نماینده‌ تامین کننده مالی در پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی ایران ثبت شوند.

بر اساس بخشنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این الزام با توجه به افزایش روزافزون انجام کارآزمایی‌های بالینی در مراکز دانشگاهی و پژوهشی و احتمال سوگیری در قضاوت در صورت گزارش و ثبت کارآزمایی‌های با نتایج مثبت و عدم انتشار موارد دارای نتایج منفی، ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایجاد شده است.

مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران نهمین مرکز ثبت کارآزمایی بالینی در دنیا است که به منظور ثبت کلیه مراحل یک کارآزمایی دارویی و درمانی راه اندازی شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها