Skip to content

پژوهشهای بالینی: ثبت کارآزماییهای بالینی دریایگاه ثبت کارآزماییهای بالینی ایران پیش از شروع مطالعه

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضوابط جدید انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی را به معاونین پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد واسعی در نامه ای به معاونین پژوهشی دانشگاهها اعلام کرد: با توجه به موافقت وزیر بهداشت با اضافه کردن ماده و تبصره هایی به ضوابط انتشار مقالات در مجلات علوم پزشکی، جزئیات آن به اطلاع دانشگاهها رسید.

بر اساس ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی، با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی های بالینی تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی های ایران (IRCT) به ثبت رسیده باشد.

بر اساس این ضوابط از دی ماه سال ۸۸ انتشار و چاپ کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی خواهد بود.

کارآزمایی های بالینی که در داخل کشور انجام می شوند در صورت ثبت در خارج از کشور باید در مرکز ثبت کارآزمایی های ایران هم ثبت شود و این شامل کارآزمایی های خارجی که در ایران انجام می شوند نیز شامل می شود.

مقالات کارآزمایی های بالینی که در خارج از کشور انجام شده اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها