Skip to content

پژوهشهای بالینی: ثبت کارآزمایی بالینی برای چاپ مقالات درنشریات علوم پزشکی کشور اجباری شد.

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت از اجباری شدن ثبت کارآزمایی بالینی برای چاپ مقالات در نشریات علمی – پژوهشی علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر مسعود سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در نامه ای از سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور خواسته شده بود که در مورد الزام مقالات برای دارا بودن کد ثبت کارآزمایی بالینی نظر خود را ارائه دهند که پس از جمع بندی نظرات آنها و دستور وزیر بهداشت این کار به صورت اجباری به نشریات ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: از تاریخ اول دی ماه سال ۸۸ تمامی نشریات موظف هستند که برای چاپ مقاله ای که دارای کارآزمایی بالینی است، کد ثبت کارآزمایی بالینی را از نویسنده مقاله دریافت کنند. در واقع بدون اینکه یک کارآزمایی بالینی ثبت نشده باشد، مقاله ناشی از آن حق انتشار ندارد.

دکتر سلیمانی گفت: در حال حاضر به مدت یکسال است که مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در وزارت بهداشت با هدف اطلاع رسانی در مورد کارآزمایی های بالینی کشور، هماهنگ شدن فرآیند ثبت کارآزمایی های بالینی با استانداردهای بین المللی و آموزش عمومی در زمینه مطالعات کارآزمایی بالینی و اهمیت آن بوجود آمده است و محققان می توانند کارآزمایی بالینی خود را در آن به ثبت برسانند.

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کارآزمایی بالینی مطالعه ای است که بر روی انسان اتفاق می افتد که به طور معمول یک دارو، ‌روش جراحی خاص و یا ‌روش تشخیصی جدید بر روی انسان آزمایش می شود تا تفاوت آن نسبت به دارو و یا روش جراحی و تشخیصی قبلی بررسی شود.

خبرهای تصویری