Skip to content

پژوهشهای بالینی: مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در وزارت بهداشت راه اندازی شد

مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزار مهر، مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی با هدف، اطلاع رسانی در مورد کارآزمایی های بالینی کشور، هماهنگ شدن فرآیند کار آزمایی های بالینی با استانداردهای بین المللی و آموزش عمومی در زمینه مطالعات کارآزمایی بالینی واهمیت آن راه اندازی شده است.

پایگاه اینترنتی این مرکز کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده است و کمک می کند تا با شفاف سازی و اطلاع رسانی، تحقیقات تکراری وغیر ضروری حوزه علوم پزشکی کاهش یابد.

دستورالعمل کلی مراحل ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کارآزمایی های بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران نیز برای محققان در این پایگاه تعریف شده است. بر این اساس محقق یا حمایت کننده اصلی، متقاضی ثبت کار آزمایی بالینی با مراجعه به سایت یک حساب کاربری برای خود ایجاد می کند و سپس درخواست عضویت وی مورد بررسی قرار می گیرد.

اطلاعات کارآزمایی محقق توسط کارکنان مرکز طی مکانیزمی بررسی و پس از تکمیل نهایی شماره اختصاصی مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران به آن تعلق می گیرد و همزمان تمام اطلاعات در سایت در دسترس عموم قرار می گیرد.

خدمات این مرکز برای محققین و عموم مردم رایگان است، جستجو در تمام محتویات این پایگاه برای تمام اعضای جامعه مجاز است و تمام محققین یا حمایت کننده های کار آزمایی بالینی می توانند کار آزمایی بالینی های خود را در این مرکز ثبت کنند.

خبرهای تصویری