Skip to content

پژوهشهای دارویی: داروی سرطان سینه توسط محققان ایرانی جهاد دانشگاهی در حال تولید است.

مدیر گروه ژنتیک پژوهشکده سرطان سینه جهاد دانشگاهی گفت: هرسپتین داروی مخصوص بیماران سرطانی توسط محققان جهاد دانشگاهی در حال تولید است.

دکتر کیوان مجید زاده در نشست خبری ششمین کنگره سرطان سینه در جهاد دانشگاهی اظهار داشت: محققان داخلی پس از چندین سال تلاش و تحقیقات گسترده توانستند داروی ایرانی هرسپتین ( داروی سرطان سینه) را به مرحله ساخت برسانند.

وی با بیان اینکه میزان سودمندی روش ها برای بیمار مورد توجه پزشکان است، گفت: هرسپتین ۱۵ تا ۲۰ درصد طول عمر بیمار را افزایش می دهد.

دکتر مجید زاده درعین حال تاکید کرد: همه دنیا در حوزه تشخیص به دنبال آن هستند که سرطان در مراحل اولین تشخیص داده شود و باید از ارایه درمان های نابجا برای بیمار پرهیز کرد.

مدیر گروه ژنتیک پژوهشکده سرطان سینه جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: در دنیا جدیدترین تحقیقات در راستای ارتقای روش های پیشگیری و تشخیص و درمان با استفاده از تکنولوژی و درمان سلولی در جریان است. ایران نیز همگام با کشورهای پیشرفته دنیا در درمان سرطان حرکت می کند و محققان داخلی دراین زمینه روز به روز بر فعالیت های خود اضافه می کنند.

به گفته وی مقالات علمی بسیاری در خصوص روش های درمانی سرطان سینه توسط محققان داخلی منتشر می شود که این روند نشان دهنده تحول در علوم پایه است.

مدیر گروه ژنتیک پژوهشکده سرطان سینه جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری و تشخیص نیز باید بسیاری از فعالیت ها در کشور صورت گیرد که در این زمینه می توانیم با تحقیقات گسترده به بهترین نتایج برسیم.

وی گفت: در تمام کشورهای پیشرفته سرطان در مراحل ابتدایی و اولیه قابل تشخیص است که دراین صورت می توان طول عمر بیماران را با درمان های مناسب افزایش داد.

دکتر مجید زاده خاطرنشان کرد: روش های مولکولی ژنی اکنون به طور گسترده رایج شده است که می تواند به بیماران درزمینه درمان پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از سرطان ها به ویژه سرطان سینه منشا ارثی دارد گفت: به همین منظور در کلینک سرطان سینه جهاد دانشگاهی، مرکزی برای سرطان های ارثی و فامیلی راه اندازی شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها