Skip to content

پژوهشهای دارویی: دانش فنی تولید هورمون اریتروپویتین بومی سازی شد.

رییس مجتمع تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران از بومی سازی دانش فنی تولید هورمون اریتروپویتین تا ساخت داروی پاستو پویتین در این مرکز تحقیقاتی خبر داد.

دکتر هومن کاغذیان در حاشیه برگزاری کنفرانس “از هورمون اریتروپویتین تا داروی پاستوپویتین” که در انستیتو پاستور ایران برگزار شد گفت: هورمون اریتروپویتین پیش از مرحله تولید و بومی سازی، از کشورهای دیگر وارد می شد.

به گفته وی این دارو پس از برطرف کردن نیازهای داخل کشور، از سال آینده به سایر کشورها صادر خواهد شد.

دکتر کاغذیان ادامه داد:اریتروپویتین، هورمونی در بدن است که وظیفه خونسازی دارد و به هر دلیل خونسازی دچار مشکل شود باید از اریتروپویتین دارویی استفاده کرد.

وی همچنین گفت:این دارو در درمان بیماری کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی، سرطان،آرتروز ،شیمی درمانی یا پرتو درمانی کاربرد دارد.

وی اضافه کرد:تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید این دارو از سال ۱۳۸۵ در کشور توسط محققان انستیتو پاستور آغاز شده است.

رییس مجتمع تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران اظهار کرد: مجوز این دارو از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز صادر شده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها قبل از انجام اعمال جراحی سنگین یک دوره منظم از این دارو به بیماران تزریق می شود.

به گفته وی هم اکنون افق های جدیدی از کاربرد داروی اریتروپویتین در موارد خاصی از بیماری مغز و اعصاب ، آسیب نخاعی و بیماری های مزمن دستگاه عصبی گشوده شده است.

وی به مزایای این دارو اشاره کرد و گفت: افزایش مقاومت به فعالیت های بدنی،بهبود عملکرد سیستم مرکزی اعصاب، کاهش میزان بزرگ شدن قلب، افزایش توانایی انجام فعالیت های روزمره ، کاهش خطر واکنش های ایمنی در بیماران دریافت کننده پیوند و بهبود انعقاد خون از مزایای آن است.

دکتر کاغذیان یادآور شد: داروهای بیولوژیک از طریق شیوه های زیست فناوری تولید می شود و کمترین عوارض را به همراه دارد.

خبرهای تصویری