Skip to content

پژوهشهای دارویی: راه اندازی رشته های بیوتکنولوژی دارویی و ثبت و تضمین کیفیت دارو

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی از راه اندازی ۱۶ رشته – محل جدید در مقطع تخصصی رشته های مختلف داروسازی خبر داد و گفت: ظرفیت جدید در دوره های تخصصی با توجه به نیاز در بخش تحصیلات تکمیلی داروسازی ایجاد شده است.

دکتر محمد شریف زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: از میان این ۱۶ رشته محل جدید دو رشته – محل به ایجاد دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سم شناسی بالینی در دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی اختصاص دارد.

وی با اشاره به ایجاد دوره های جدید در مقطع کارشناسی ارشد مرتبط با داروسازی گفت: رشته های”ثبت و تضمین کیفیت دارو” و “بیوتکنولوژی دارویی” در مقطع کارشناسی ارشد الز جمله رشته های جدید در حوزه داروسازی هستند که در سال جاری در این رشته ها دانشجو پذیرفته می شود.

دکتر شریف زاده یادآور شد: بر اساس برنامه دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، ۱۴ رشته – محل جدید در مقطع دکتری تخصصی داروسازی ایجاد شده است که در دوره پذیرش سال جاری در آنها دانشجو پذیرفته می شود.

خبرهای تصویری