Skip to content

پژوهشهای دارویی: ۲ نانودارو سال آینده برای اولین بار در کشور تولید می‌شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: کمیته نانو در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت فعال شده است و فعالیت برای تولید ۲ نانو دارو را برای اولین بار در دستور کار دارد که امیدواریم سال آینده به نتیجه برسد.

 

احمد شیبانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، افزود: فعلاً نمی‌توانیم اسامی داروهایی را که قرار است با تکنولو‍‍ژی نانو در کشور تولید شود اعلام کنیم اما با فعال شدن کمیته نانو دارو به زودی شاهد اتفاقات مهمی در عرصه تولید داروهای با تکنولوژی نانو در کشور خواهیم بود، پروژه تولید ۲ نانو دارو اکنون در حال پیگیری است که امیدواریم سال آینده به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: در زمان حاضر ۹۶ درصد داروهای مصرفی مردم به لحاظ عددی در کشور تولید می‌شود و برنامه‌ریزی‌ها به سمتی است که تا پایان برنامه توسعه پنجم ۹۸ درصد داروهای مصرفی مردم در داخل کشور تولید شود.

وی گفت: دلیلی ندارد ۱۰۰ درصد داروهای مصرفی مردم در کشور تولید شود، هیچ کشوری نیز چنین کاری نمی‌کند، زیرا نه معقول است و نه صرفه اقتصادی دارد.

خبرهای تصویری