Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: برگزاری تورهای تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از تدوین دستورالعمل برگزاری تورهای تحقیقات دانشجویی برای دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

دکتر محمد حسن قوسیان در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی به ریاست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جلسه اخیر خود دستورالعمل تورهای تحقیقات دانشجویی را به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل دانشگاههای علوم پزشکی می توانند تورهای تحقیقاتی را در سال جاری و آینده برگزار کنند و دانشجویان بتوانند هرچه بیشتر با مراکز علمی کشور آشنا شوند.

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تورهای تحقیقاتی دانشجویی به منظور ارتباط هر چه بیشتر کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی با مراکز علمی کشور برگزار می شود و امید می رود که برگزاری این تورها به حوزه تحقیقات به روز در این کمیته ها کمک بیشتری کند.

خبرهای تصویری