Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه‌های دکتری حرفه ای و تخصصی حمایت می‌کند.

بنیاد ملی نخبگان درصدد است از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی در ۱۱ زمینه پشتیبانی کند.
این محورهای پژوهشی شامل مبانی نظری مفهوم نخبگی و روش‌های علمی شناسایی آن، نظام مناسب شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روش‌های علمی ارزیابی آنها، مطالعات تطبیقی تجربیات بین المللی درباره نخبگان، راهکار‌های افزایش تأثیر‌گذاری نخبگان در سطوح مختلف ملی، آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزه‌های شناخت، جذب و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان، برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی نخبگان، نیاز سنجی روانی – عاطفی و شغلی – اجتماعی استعدادهای برتر و نخبگان، اخلاق و فرهنگ نخبگی، نخبگان تمدن ایرانی – اسلامی و نظام چرخش نخبگان می شوند.
این بنیاد، تعدادی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری را که موضوع آنها دربرگیرنده یک یا بخشی از محورهای پژوهشی باشد مورد حمایت مالی قرار می‌دهد و سقف این حمایت برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال و برای رساله‌های دکتری ۶۰ میلیون ریال است.
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها می‌توانند با طی فرایندهای لازم از تسهیلات این فراخوان استفاده کنند.
متقاضیان می توانند با رجوع به وبگاه بنیاد به نشانی http://bmn.ir/downloads/mehvar.pdf برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره هر یک از بند‌های دهگانه محورهای پژوهشی، ارسال نسخه‌ای از پروپوزال پایان نامه خود به همراه صورت جلسه تصویب نهایی آن در دانشگاه نسبت به دریافت این حمایت اقدام کنند.
بنیاد ملی نخبگان پس از دریافت پیشنهاد‌ها و بررسی آنها، از پایان نامه طبق دستورالعمل مصوب پشتیبانی می‌کند.

خبرهای تصویری