Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: حمایت از پایان نامه‌های با موضوع مدیریت و سیاستگذاری علم و فناوری

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در موضوعات مورد نیاز این معاونت و موضوعاتی مرتبط با مدیریت و سیاستگذاری علوم و فناوری حمایت می‌کند.
دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی – مدیرکل دفتر سیاستگذاری علم و فناوری گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در راستای رسالت‌ خود در زمینه‌سازی توسعه علم و فناوری در کشور و به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه‌ها در حل مسائل حوزه‌‌های مختلف علم و فناوری کشور، برنامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در رشته‌های مرتبط با اولویتهای علم و فناوری کشور بویژه در رشته‌های سیاست‌گذاری و مدیریت علم و فناوری را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری علم و فناوری اظهار داشت: مهم‌ترین اهداف این برنامه شامل جهت‌دهی پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت مسائل واقعی کشور، بررسی و پاسخ‌دهی به موضوعات اولویت‌دار، به ویژه در محدوده فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری، بهره‌مندی از یافته‌های جدید حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری در برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت علمی و فناوری، گسترش تعاملات معاونت علمی و فناوری، با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و تسهیل و هموارسازی اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی است.
وی گفت: موضوع پایان‌نامه باید منطبق با این اولویت‌ها و در راستای پوشش اهداف و نیازهای معاونت تعریف شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها