Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: حمایت مالی از مقالات برگزیده در یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی کشور

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی از ارائه گرانت های پژوهشی به مقالات برگزیده خبر داد.

دکتر محمد حسن قوسیان در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: یازدهمین دوره کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۳۱ فروردین ماه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز شد و تا سوم اردیبهشت ماه ۸۹ ادامه یافت.

وی با اشاره به جزئیات این دوره از کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی یادآور شد: بیش از ۲ هزار مقاله به این دوره از کنگره ارسال شد که پس از داوری ۴۵۰ مقاله در مجموع به صورت سخنرانی و پوستر در کنگره ارائه شدند.

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: نشست ویژه احیای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در حوزه طب در این دوره از کنگره با حضور صاحبنظران برگزار گردید.

وی در خصوص داوری مقالات کنگره یازدهم یادآور شد: ۶۰ داور که برای اولین بار در دوره های آموزشی داوری شرکت کرده بودند، در این دوره کار داوری مقالات دانشجویان علوم پزشکی را برعهده داشتند و هر مقاله ۴ بار مورد داوری به صورت اینترنتی قرار گرفت.

قوسیان اضافه کرد: مقالات برگزیده در یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی گرانت های پژوهشی دریافت کردند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها