Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: حمایت مالی از نظریه پردازی دانشجویان در حوزه سلولهای بنیادی

ستاد توسعه سلول های بنیادی در نظر دارد به منظور رصد افق های علم و فناوری در زمینه سلول های بنیادی و طب بازساختی فراخوان ملی نظریه پردازی را در سطح دانشجویان برگزار کند.

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری حرفه ای علاقمند نسبت به این مبحث می توانند با مطالعه وسیع و عمیق مقالات جدید و کسب احاطه بر دانش نوین در حیطه سلول های بنیادی به خلق ایده و نظریه پرداخته و مقالات خود را طبق چهارچوب الحاقی ارسال کنند.

ملاک گزینش ایده ها و نظریه های برتر شامل نوآوری و خلاقیت، استدلال مبنی بر شواهد قوی، پرداختن به مفاهیم و امکان تعاملات  بین رشته ای و ارائه مدل ارزیابی ایده توسط آزمایشات و تست های نوین قابل انجام است.

نظریاتی که می تواند در این طرح ملی ارائه شود باید واجد شرایطی باشد که از آن جمله اینکه نظریه عنوان شده کاملا واضح و سازمان یافته و بر اساس شواهد موجود در مقالات معتبر بین الملل بیان شود همچنین نتایج احتمالی که از ایده بدست می آید باید با بعضی از شواهد و قرائن موجود تائید شود.

نظریاتی که به صورت مقاله ارائه می شوند باید شکل متناسب با مقالات بین المللی را داشته باشند. نظریه ها توسط دانشگاه داوری و امتیازبندی شده و به ستاد جهت داوری نهایی تا ۳۰ آبان ماه ۸۹ ارسال می شود.

به ۱۰ نظریه برگزیده دو هفته فرصت داده می شود که یک طرح جهت اثبات ایده به دانشگاه خود ارسال کنند و در صورت تصویب در دانشگاه ۶۰ درصد بودجه هزینه ای (شامل مواد مصرفی و پرسنلی) تا سقف ۳۰ میلیون تومان توسط ستاد تامین می شود.

۱۰ نظریه برتر در کنگره دانشجویی شیراز که در بهمن ماه برگزار می شود ایده خود را به صورت سخنرانی بیان می کنند و به ۵ ایده و نظریه برگزیده از سراسر ایران جوایزی ارزنده اعطا می شود.

طرح هایی می توانند در این فراخوان شرکت کنند که کاربردی و تولیدی و فناورانه باشند. طرحها باید به صورت استدلالی و کاملا بر اساس شواهد و مدارک مطرح شده در نظریه ارائه شود. قابل انجام بودن طرح در ایران مد نظر باشد و اگر درصدی از طرح قابل انجام در ایران نباشد مرکز معتبر خارجی که می تواند آن تست از طرح را انجام دهد ذکر شود و موافقت آن مرکز مبنی بر همکاری ارائه شود.

طرح دهنده اصلی باید دانشجو باشد و پیش از بهمن ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل نشده باشد. به سه دانشگاه که درصد طرح های برگزیده آنها بیشتر باشد بابت هر طرح قبول شده ۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت تجهیز Central lab دانشگاه اهدا می شود.

خبرهای تصویری