Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میزبان یازدهمین کنگره تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به تصویب آیین نامه ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور از انتخاب میزبان یازدهمین کنگره تحقیقات دانشجویی کشور خبر داد.
دکتر محمدحسن قوسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور به تازگی به تصویب رسیده و احکام اعضای این دبیرخانه ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: کنگره های تحقیقات دانشجویی در گروه علوم پزشکی بستری برای رشد تحقیقات در این گروه است که در این راستا دبیرخانه دائمی برای رشد تحقیقات ایجاد شده است.
قوسیان خاطرنشان کرد: یازدهمین کنگره تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور در سال آینده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار می شود و این دانشگاه، اردیبهشت ماه میزبان دانشجویان محقق علوم پزشکی خواهد بود.
مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: کنگره دهم بهار امسال در دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور بیش از یک هزار دانشجوی محقق در حیطه های علوم پایه، بالینی، فناوری اطلاعات و … برگزار شد.

خبرهای تصویری