Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود.

دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون درون دانشگاهی المپیاد جهت انتخاب افراد برتر برگزار می شود و دانشجویان واجد شرایط می توانند به مرکز و واحدهای استعداد درخشان مراجعه کنند.

دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در حیطه های استدلال بالینی و حل مسئله برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری، تفکر علمی در علوم پایه برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و مدیریت نظام سلامت برای دانشجویان کلیه رشته های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

دانشجویان استعداد درخشان، دانشجویان بالای صدک ۵۰ درصد هر ورودی با معرفی آموزش دانشکده مربوطه، دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی پس ازگذراندن علوم پایه و دانشجویان مقطع کارشناسی از سال سوم به بالا می توانند در این المپیاد شرکت کنند.

بر اساس مقررات المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به برگزیدگان کشوری تسهیلاتی اعطا می شود. امکان شرکت در آزمون دستیاری قبل از گذراندن طرح و سربازی (برای فرد برنده در بخش استدلال بالینی)، ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بدون شرکت در آزمون ورودی (برای گروه برنده در بخش علوم پایه و مدیریت) و تامین مالی پروژه های برگزیده بخشی از این تسهیلات است.

حمایت حاکمیتی برای اجرای پروژه های برگزیده بخش مدیریت، اعطای بورس به نفرات برتر مرحله اول المپیاد علمی دانشجویان در صورت اعلام نیاز دانشگاهها، اولویت در استخدام پیمانی در دستگاههای اجرایی، تامین قسمتی از هزینه اعزام به همایشهای علمی بین المللی، تامین هزینه شرکت در یک دوره آموزشی کوتاه مدت خارج از کشور از دیگر تسهیلات مندرج در آیین نامه استعدادهای درخشان برای برگزیدگان المپیادها است.

خبرهای تصویری