Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: راه اندازی خانه و پژوهش سرای دانشجویی در دانشگاه شهیدبهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی از راه اندازی خانه دانشجویی و پژوهش سرای دانشجویی خبر داد .
دکتر محمد مهدی طهرانچی افزود: خانه دانشجویی برای زمانی ایجاد می شود که دانشجو به درس خواندن مشغول نیست و البته بدین معنی هم نیست که دانشجو از فضای آموزشی دور باشد در واقع خانه دانشجویی فضایی برای فعالیت فرهنگی و جنبی دانشجو در یک محیط مناسب است.
وی در ادامه همچنین از ایجاد پژوهش سرای دانشجویی خبر داد و گفت: در این پژوهش سرا هسته های پژوهشی حول محورهایی که دانشجویان قصد دارند در آینده برروی آن متمرکز شده و کار کنند تشکیل می شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: دانشجویان با این کار هم پژوهش و هم مدیریت پژوهش را تمرین می کنند و این مقدمه ای برای برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه است.

وی با بیان اینکه باید کار دانشجویی در دانشگاه را رونق دهیم، یادآورشد: دانشجویان باید در هسته های علمی که در این پژوهش سرا شکل می گیرد، درست فکر کرده  و منازعه کنند و بعد در سطوح بالاتر در کرسی‌های آزاد اندیشی حضور یافته و فرمایشات مقام معظم رهبری را محقق کنند.

خبرهای تصویری