Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: راه اندازی سیستم ثبت برای پیشگیری از پایان نامه های تکراری در پزشکی

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت از راه اندازی سیستم ثبت پایان نامه در یک بانک برای ارائه فعالیت های پژوهشی در مجموعه الکترونیک خبر داد.
مهندس ابوالفضل رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پیشگیری از تولید پایان نامه های تکراری یک سیستم ثبت پایان نامه ها در یک بانک تخصصی در وزارت بهداشت ایجاد کردیم.
وی گفت : وزیر بهداشت به عنوان یکی از تکالیف توسعه دولت الکترونیک بر روی بحث موضوع نظام الکترونیک تاکید دارد و بر همین اساس فناوری اطلاعات هر معاونت را به معاونت مربوطه تفویض اختیار کرد و در نهایت یک شورای راهبردی فناوری اطلاعات زیر نظر وزیر بهداشت وظیفه هماهنگی را بر عهده گرفت.
مهندس رضایی خاطرنشان کرد: تا پایان دولت کل فعالیت های پژوهشی نظام سلامت را در قالب الکترونیک و فناوری اطلاعات ارائه می دهیم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر دو سوم کار را پیش برده ایم  و بانک های اطلاعاتی را تشکیل داده ایم که تمامی این بانک ها تحت عنوان سامانه پژوهشی فعال می شود و تمام موضوعات پژوهشی را دربر می گیرد.

خبرهای تصویری