Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: رشد ۳۰ درصدی بودجه انجمن‌های علمی دانشجویی

مدیرکل دفترامور فرهنگی وزارت علوم گفت:بودجه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها امسال با توجه به حمایت معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

دکتر جلیل دارا افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضرورت حمایت از انجمن های علمی دانشجویی به عنوان حلقه مرتبط صنعت و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین با حمایت معاونت پژوهشی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از انجمن های علمی دانشجویی بودجه انجمن ها در سال جاری بیش از ۳۰ درصد رشد داشت.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این حمایت ها براساس شاخص های فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها طی دوره‌های گذشته صورت گرفت و در این بین برخی دانشگاه‌ها از حمایت ۱۰۰ درصدی برخوردار شدند و برخی از دانشگاه ها به دلیل عدم تقویت فعالیت‌های انجمن‌های علمی خود حمایت نشدند.
دکتر دارا تاکید کرد: سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده برای انجمن‌های علمی ۲ میلیاد و نهصد میلیون تومان بوده و با توجه به رشد بیش از ۳ درصدی آن امسال ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در پایان خاطر نشان کرد: این رقم بودجه اختصاص یافته بیش از ۳۱۰۰ انجمن علمی دانشجویی را در ۸۲ دانشگاه کشور پوشش می‌دهد.

خبرهای تصویری