Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: پایان نامه های دانشجویی برتر معرفی شدند.

مراسم چهاردهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در سه بخش از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر برگزاری این جشنواره در این مراسم گفت: از میان  ۴۷۲ اثر ارسال شده به جشنواره، ۴۱۷ پایان نامه در بخش اصلی، ۳۷ عنوان پژوهش دانشجویی در بخش جنبی و ۱۹ عنوان پایان‌ نامه در بخش ویژه بوده اند.

وی افزود: از نظر میزان آثار دریافت شده رتبه نخست به گروه علوم انسانی و اجتماعی با دریافت ۴۲ درصد آثار اختصاص دارد. ۵۸ درصد آثار مربوط به مردان و ۴۲ درصد به زنان اختصاص دارد همچنین ۷۷ درصد آثار به کارشناسی ارشد و ۲۳ درصد در مقطع دکترا هستند. ۷۸ درصد نیز از مجموع شرکت کنندگان در جشنواره از دانشگاه‌های دولتی و ۲۲ درصد از دانشگاه‌های غیر دولتی بوده‌اند.

محمد سلگی با اشاره به مشکل اطلاع رسانی برای شرکت در این جشنواره گفت: برای رفع این مشکل از سال آینده، جشنواره طی دو مرحله برگزار می شود که در مرحله نخست دانشجویان هر دانشگاه آثار خود را به همان دانشگاه ارائه می کنند و آثار برگزیدگان این مرحله به جشنواره اصلی ارسال خواهد شد.

دبیر چهاردهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی درباره نشان شیخ بهایی که چهارمین سال اعطا به دانشجویان را پشت سر می گذارد، گفت: در سال های آینده این نشان که هم اکنون به پایان نامه‌ها و پژوهش‌ها در حوزه علوم دینی اعطا می‌شود، برای برگزیدگان سایر رشته‌ها نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: توافقی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته تا پایان نامه های برگزیده در هر سال به صورت مجلد منتشر شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها