Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: کمیته های تحقیقات دانشجویی تبلور توسعه فرهنگ پژوهش در نظام سلامت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: کمیته های دانشجویی تبلور توسعه فرهنگ پژوهش در نظام سلامت هستند و فعالیت آنها بیانگر توجه نظام جمهوری اسلامی به بسط فعالیتهای علمی است.

دکتر سیدعباس حسنی در مراسم آغاز به کار دهمین دوره کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی افزود: کمیته های تحقیقات دانشجویی نزدیک دو دهه است که به طور مرتب فعالیت می کنند و فعالیت آنها بیانگر توجه نظام جمهوری اسلامی به دانشگاهها و بسط فعالیتهای علمی و فرهنگی است.

وی اضافه کرد: کمیته های تحقیقات دانشجویی دو دستاورد مهم توسعه فرهنگ و پژوهش در دانشجویان و توانمندسازی آنها و همچنین توسعه فرهنگ پژوهش دانشجویی در نظام سلامت و آموزش عالی را بدست آورده اند.

دکتر حسنی یادآور شد: عزم راسخ این کمیته ها برای تداوم فعالیتهای پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی نشانگر بهره گیری آنها از این فرصت است.

وی با اشاره به میزبانی کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دهمین دوره این کنگره گفت: این دانشجویان با بهره گیری از تجربیات گذشته و همکاری با دانشجویان استعداد درخشان و توجه به تحقیقات بین رشته ای و ثانویه توانسته اند به دستاوردهای خوبی در زمینه تحقیقات دانشجویان دست یابند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تحقق شعار کمیته های تحقیقات دانشجویی در تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به قله های توسعه، دانشجویان این شعار را سرلوحه خود قرار داده اند.

خبرهای تصویری