Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: یک ‌سوم طرحهای تحقیقاتی دانشگاه ها با مشارکت دانشجویان انجام می شود

کمیته های تحقیقات دانشجویی با سابقه ۱۵ ساله در دانشگاه های علوم پزشکی کشور توانسته اند به صورت خودجوش و مستقل از بدنه اجرایی دانشگاهها زمینه لازم را برای ساماندهی مطلوب وضعیت پژوهشی دانشجویان ایجاد کرده است و حضور ۵ هزار دانشجو در ۴۵ کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی نشانه ایجاد بستر تولید علم در ابعاد دانشجویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گلمکانی در نشست خبری نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی با اشاره به تهیه و تدوین اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی، از بازنگری و ابلاغ این اساسنامه به دانشگاهها خبر داد و گفت: در این اساسنامه بر وجود شورای پژوهشی دانشجویی در دانشگاهها تأکید شده است تا این شورا بتواند اعتبار لازم را برای پژوهش های دانشجویی فراهم کند. همچنین انتخاب دبیر و پیشنهاد سرپرست کمیته های تحقیقات دانشجویی در کمیته های تحقیقات دانشجویی می تواند زمینه مشارکت آنها را فراهم کند.

مسوول دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت همچنین از تصویب منشور اخلاقی کمیته های تحقیقات دانشجویی خبر داد و گفت: این منشور اخلاقی بر رعایت حق مالکیت فکری تحقیقات تأکید می کند.

وی با اشاره به تشکیل شورای سیاستگزاری کمیته های تحقیقات دانشجویی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این شورا، امور سیاستگزاری و ارزشیابی کمیته ها را دنبال می کند و در هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور اعضای جدید شورا انتخاب می شوند.

دکتر گلمکانی یاد آور شد: هم اکنون کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور ۳۰ مجله پژوهشی را منتشر می کنند و شورای سیاستگزاری نیز بر تحقیقات مبتنی بر نیاز جامعه و توسعه تحقیقات بالینی و همکاری تحقیقات علوم پایه تأکید دارد.

وی افزود: یک سوم طرح های تحقیقاتی که هم اکنون در دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام می گیرد از سوی دانشجویان به صورت مجری و همکار صورت می پذیرد و در دو سال گذشته با توجه به افزایش فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی، کارگاههای نوین پژوهشی متعددی از سوی آنها برقرار و برپا شده است.

پیشتر وی در فروردین ماه سال جاری نیز وی از ایجاد شناسنامه های پژوهشی برای دانشجویان و تدوین برنامه جهت دهی به پایان نامه های دانشجویی خبر داده بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها