Skip to content

پژوهشهای محرمانه: جزئیات حمایتهای وزارت علوم از صاحبان پروژه های علمی محرمانه

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم با اشاره به امتیازات وزارت علوم برای پروژه های محرمانه گفت: بر اساس آیین نامه، اعضای هیئت علمی که پروژه های محرمانه را اجرایی می کنند و امکان درج آنها در رسانه ها نیست از امتیازات این وزارتخانه برخوردار می شوند.

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه های تحقیقاتی محرمانه در دانشگاهها افزود: برخی از پروژه های تحقیقاتی به دلیل محرمانه بودن امکان درج آنها در روزنامه ها و مجلات علمی وجود ندارد، بالطبع محققانی هم که بر روی این پروژه ها کار می کنند از امتیازات و مزایای آن بی بهره هستند و متضرر می شوند.

وی با اشاره به ایجاد کمیسیونی در وزارت علوم اظهار داشت: اعضای هیئت علمی که در حوزه های مرتبط تخصص داشته باشند می توانند پروژه های تحقیقاتی محرمانه را اجرایی کنند و با بررسی این کمیسیون می توانند از امتیازات و مزایایی که در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.

رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به دانشگاهها نیز اعلام شد که اگر اساتید پروژه های تحقیقاتی محرمانه ای را اجرایی می کنند که امکان درج آن در روزنامه ها و مجلات علمی وجود ندارد با مصوبه وزارت علوم می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

ایرانمنش با بیان اینکه در آیین نامه، پروژه های محرمانه شامل همه زمینه های علمی می شود ادامه داد: طبق آیین نامه هر موضوع علمی که امکان درج در رسانه ها وجود نداشته باشد مشمول این آیین نامه می شود.

خبرهای تصویری